•    மொத்த இருப்பு
•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
•    பயன்பாடு
•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்
•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:
•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்:
தொழிற்சாலைகள்
•    உள்ளுர் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விபரங்கள் இல்லை

•    வியாபாரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் விபரம்; வெளிய+ர், தேனி, சின்னமனூர்
•    வியாபாரத்தை எப்படி தொடங்குவது
•    முன்மாதிரி கதைகள்
விவசாயம்
1.    முக்கிய பயிர்கள்
வுhழை, தக்காளி, அவரை, வெங்காயம்.
2.    பாசனம் வசதிகள் இல்லை

3.    நீர் நிலைகள்
சொட்டு நீர் பாசனம்
4.    கால்நடை பராமரிப்பு :
மருத்துவமனை உண்டு
5.    வானிலை
6.    மண் அறிவியல்   செம்மண்
7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை
8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு
செம்மண், கிணற்று நீர்
9.    உரங்கள்
ய+ரியா, பிண்ணாக்கு, பொட்டாஸ், காப்ளெக்ஸ்
10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்
11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்
வங்கி மூலம் கடனுதவி உண்டு
12.    இயற்கை வேளாண்மை
இல்லை.
13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஆம்;
14.    கொள்முதல் நிலையங்கள் : இல்லை
15.    உணவு பதப்படுத்தல் : இல்லை
உள்ளுர் செய்திகள் (தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்)
1.    மேம்பாட்டு செய்திகள்
2.    வேளாண்மை செய்திகள்
3.    வானிலை செய்திகள்
4.    வணிக செய்திகள்
5.    உள்ளுர் விவகாரம் ஃஅறிவு
ய.    நீர் சேகரிப்பு : குளம்
டி.    மூலிகை மருத்துவம் : இல்லை
உ.    உள்ளுர் தொழில்நுட்பம் : இல்லை
ன.    உள்ளுர் திறன்கள்
ந.    உள்ளுர் ஜோதிடம்
6.    அறிவியல் மற்றும் புதுக் கண்டுபிடிப்புகள்
7.    உள்ளுர் வரலாறு
8.    சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள்
9.    விளையாட்டு
10.    பொழுது போக்கு
11.    உள்ளுர் பிரபலங்கள்
12.    அரசு செய்திகள்