1.    குடிமகனின் உரிமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
2.    குடிமகனின் கடமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
3.    தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் உரிமைகளும் கடமைகளும – தெரியும் ஃ தெரியாது
4.    காவல் நிலையங்கள் – இருக்கு ஃ இல்லை – இருந்தால் எந்த ஊரில் : ஓடைப்பட்டி

சட்டங்கள்
5.    பிறப்பு ஃஇறப்பு பதிவுச் சட்டம் ஆம்
6.    மிருகவதை சம்மந்தமான மத்திய மாகாணம் ஆம்

பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு அமைப்பு
– எப்படி ரூ எங்கே குறைகளை சமர்ப்பிப்பது : இல்லை
– யாரை அணுகுவது : பஞ்சாயத்து அலுவலகம் :
ஊர் பெரியவர்களிடம்
புவியல் வரைபடம்
நாடுஃ மாநிலம் ஃமாவட்டம் ஃவட்டாரம் ஃகிராமம்; ஃ நிலம ஃ விவசாயம்

உதவி எண்கள்
1.    போக்குவரத்து (இரயில்)
2.    இரயில் சூ சேருமிடம் –  நேரம்
3.    இரயில் பாதை வரைபடம்
4.    போக்குவரத்து (பேருந்து) : உண்டு
5.    பேருந்து சூ சேருமிடம் –  நேரம்
ஏரசை – சின்னமனூர்
கம்பம் – சின்னமனூர்
6.    சாலை பாதை வரைபடம்
சின்னமனூர்-அய்யனார்புரம்-கரிச்சிபட்டி-அப்பிபட்டி – மேலப்பட்டி – புத்தம்பட்டி – கன்னிசேர்வைபட்டி – எரசை – சின்னஓவுலாபுரம் – அணைப்பட்டி – ஆணைமலையான்பட்டி – இராயப்பன்பட்டி
7.    சந்தைகள் : இல்லை
8.    நகர பெரியகடைகள் : இல்லை
9.    கிராம கடைவீதி
10.    மொத்த வியாபாரிகள்

குறைதீர்ப்பு மையம்
1.    பஞ்சாயத்தில் உள்ள குறைதீர்ப்பு வழிமுறை
2.    விண்ணப்பப் படிவம்
3.    மறு சமர்ப்பிப்புப் படிவம்
4.    நிர்வாகம்

வழங்கல்ஃபுதுப்பித்தல்
1.    ஓட்டுநர் உரிமம்
2.    வாகன பதிவு
3.    வழங்கல் சான்றிதழ்கள்
•    இருப்பிட சான்றிதழ்;
•    வருமான சான்றிதழ்
•    தாழ்த்தப்பட்ட, மலைவாழ், பழங்குடியினருக்கான சான்றிதழ்
•    பிற பிற்படுத்தபபட்டோருக்கான சான்றிதழ்
•    மாற்றுதிறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ்
4.    கடவுச் சீட்டு (பாஸ் போர்ட்) விண்ணப்பங்கள் சேகரித்தல்
5.    பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கல்
6.    வீடு வரி வசூலித்தல்    :  ஆம்
7.    ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கல் ஃ புதுப்பித்தல்
8.    தண்ணீர் கட்டணம் வசூலித்தல் : ஆம்
9.    மின்சார கட்டணம் வசூலித்தல்
10.    குறைகள் (ழுபுஐளு)
11.    சமூக நல திட்டங்கள் விண்ணப்ப இரசீது
12.    ஆயுத உரிமம் வழங்கல்
13.    பத்திரம் எழுதுதல்
14.    மாறுதல் அறிவிப்புகள்
15.    வில்லங்கம் இல்லை என்ற சான்றிதழ்
தரவிறக்கம் படிவங்கள்
1.    பிறப்பு; சான்றிதழ் : ஆம்
2.    ஜாதி சான்றிதழ் : ஆம்
3.    இருப்பிட சான்றிதழ் : ஆம்
4.    வருமான சான்றிதழ் : ஆம்
5.    நடத்தை சான்றிதழ் : ஆம்
6.    ஓட்டுநர் உரிமம் படிவம் : ஆம்
7.    தண்ணீர் இணைப்பு : ஆம்
8.    மின் இணைப்பு : ஆம்
9.    ஆயுத உரிமம்
10.    கடவுச்சீட்டு படிவம்
11.    தேர்தல் ஆணையம்
12.    வழிமுறைகள்
விண்ணப்பப்படிவங்கள்
1.    இந்திரா அவாஸ் யோஜனா
2.    வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டம் – உண்டு
3.    மதிய உணவு திட்டம் – உண்டு
4.    கிராம வீடுகள் திட்டம் – உண்டு
5.    குடும்ப அட்டை : உண்டு
6.    சமூக பாதுகாப்புஃ முதியோர் உதவித் தொகை தி;ட்டம் – உண்டு
7.    நில உறுதிமொழிப் பத்திரம் ஃபிறப்பு பதிவு : உண்டு